سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
جمکرانی شویم
خیری در زندگانی نیست مگر برای دو کس : دانشمندی پیروی شده یا شنونده ای فراگیرنده . [پیامبر خدا صلی الله علیه و آله]